2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve Kanunun Uygulama Yönetmeliği gereğince, Toplantı Alanları ve Yürüyüş Güzergahı Afiş ve Pankart Asılacak Yerler 20/01/2017 tarihli Makam Olur'u ile aşagıdaki gibi belirlenmiştir.
 
/kurumlar/terme.gov.tr/Duyurular/toplant%C4%B1_yuruys/img046.pdf